Siedlisko lęgowe w Markowicach opuściły dwa bociany

W dniu 12.sierpnia 2018 siedlisko lęgowe  w Markowicach opuściły dwa (N38 i N60) z trzech zaobrączkowanych w tym  gnieździe młodych ptaków. W sumie nadajniki GPS zostały założone na 13 młodych bocianów czarnych w siedliskach Pokrzywna, Kup i Lubienie. Pozostałe młode ptaki nadal koczują wokół swoich gniazd. Mapki ich przelotów zostaną udostępnione po opuszczeniu przez nie terytoriów lęgowych.