Aktualność testowa 3

Wprowadzając tę stronę internetową w życie, liczymy na szeroki udział  wszystkich tych, którym natura i jej ochrona jej zasobów nie jest obojętna. Wasza aktywność, będzie na bieżąco prezentowana na łamach nasze strony. Liczymy na szerokie poparcie naszej propozycji, tak by wspólnie stworzyć obraz aktualnego stanu naszego otoczenia.