O nas

Szanowni internauci, miłośnicy natury

Oddajemy w Wasze ręce stronę internetową, która ma nie tylko informować o wydarzeniach zaistniałych w przeszłości, ale również zainspirować Was do czynnego udziału w obserwacji naszego otoczenia. Ochrona zasobów przyrody, otoczenia w którym żyjemy, obserwowanie zmian w naszym najbliższym otoczeniu - to nasze podstawowe zadanie.

ptaki-silesiana.pl

Wprowadzając tę stronę internetową w życie, liczymy na szeroki udział wszystkich tych, którym natura i jej ochrona jej zasobów nie jest obojętna. Wasza aktywność, będzie na bieżąco prezentowana na łamach nasze strony. Liczymy na szerokie poparcie naszej propozycji, tak by wspólnie stworzyć obraz aktualnego stanu naszego otoczenia. Do programu włączymy pospolite gatunki fauny, tak by udział w naszej "zabawie" mógł być możliwie szeroki. Gatunki fauny, które będziemy chcieli monitorować, będą tymi wskaźnikowymi dla jakości środowiska. W tym zakresie będziemy starali się finansować, popierać, a nawet prowadzić prace badawcze w tym zakresie.

Oczywiście prezentować wyniki tych działań.

W całym zakresie działalności, z ogromnym zadowoleniem przyjmiemy każdego, kto będzie chciał wesprzeć nasze działania. Nasza strona, będzie się systematycznie powiększać i uzupełniać.

Życzymy miłej lektury i ogromu interesujących informacji.